Działalność naukowa

Jednym z przejawów naukowej działalności Biblioteki są ogólnopolskie konferencje. W 2004 roku Biblioteka Politechniki Łódzkiej zorganizowała 1. Konferencję „Polskie Biblioteki Akademickie w Unii Europejskiej”, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział ponad 150 osób, w tym goście zagraniczni. Powodzenie pierwszej konferencji dało impuls, by organizować ją regularnie, co dwa lata. Konferencja zatytułowana „Rozmowy o bibliotekach” z 2014 roku wprowadziła odmienną formułę - oparła się przede wszystkim na dyskusjach pomiędzy uczestnikami. Dwa lata później koncepcja została powtórzona. Konferencje Biblioteki są wysoko oceniane w środowisku zawodowym i nieustannie cieszą się dużą popularnością. Po każdej wydawane są recenzowane materiały pokonferencyjne w wersji drukowanej lub elektronicznej.

Dotychczasowe konferencje:

 


 

I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych (2019)

  • Celem Kongresu była integracja środowiska bibliotekarzy szkół wyższych, stworzenie szerokiego forum wymiany doświadczeń i myśli na najbardziej aktualne i istotne tematy, a także wskazanie obszarów i możliwości współpracy. Idea zorganizowania Kongresu zrodziła się z poczucia rozproszenia i nadmiaru konferencji branżowych, skądinąd ważnych i poruszających istotne problemy, jednak niedających możliwości odbycia tak szerokiej debaty środowiskowej.
  • Organizatorami Kongresu byłi: Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wyższe Szkoły Bankowe Stowarzyszenie EBIB.

 

Ale konferencje naukowe to nie jedyny przejaw działalności naukowej – bibliotekarze biorą udział w konferencjach i seminariach w różnych instytucjach w Polsce i za granicą, a także organizują warsztaty i seminaria w Bibliotece.

Seminaria PolBiT to spotkania robocze grupy polskich bibliotek technicznych, które służą wymianie doświadczeń i rozwiązywaniu wspólnych problemów organizowane są cyklicznie przez poszczególne biblioteki. W Bibliotece PŁ odbyły się:

 

V Seminarium z cyklu Otwieranie nauki – praktyka i perspektywy

Biblioteka wraz z Interdyscyplinarną Szkołą Doktorską PŁ i firmą Elsevier zorganizowały 24 listopada 2020 r. Seminarium online „Otwieranie nauki – praktyka i perspektywy Naukowcy, bibliotekarze i wydawcy w poszukiwaniu wspólnej drogi do otwartej nauki", w którym wzięło udział 212 osób (naukowcy, doktoranci, wydawcy, bibliotekarze). 

W sesji 1. paneliści m.in. Rektor PŁ prof. dr hab. Inż. Krzysztof Jóźwik, Wiceprzewodnicząca Rady Młodych Naukowców oraz  Dyrektor Biura programów dla naukowców NAWA dyskutowali o problemach jakie napotykają naukowcy, wydawcy i bibliotekarze w realizacji działań wspierających otwieranie nauki w Polsce, czym różni się podejście do otwierania danych badawczych w naukach humanistycznych i technicznych. 

Sesja 2. poświęcona była dyskusji o aktualnych zagadnieniach związanych ze skutkami COVID-19 w działalności uczelni, takimi jak zmiana organizacji pracy, elastyczność w zakresie świadczenia usług przez biblioteki, a także wpływ tych zmian na tworzenie oraz realizację polityki otwartej nauki.

VII Seminarium z cyklu „Otwieranie Nauki: Praktyka i Perspektywy” zorganizowane pod hasłem „Wartość Open Science”. 

Celem tego wydarzenia było dostarczenie praktycznych wskazówek i materiałów dla środowiska naukowego oraz poruszenie kwestii związanych z publikowaniem i zarządzaniem danymi badawczymi. W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi trendami w publikowaniu naukowym oraz w zakresie zarządzania danymi badawczymi. Prelegenci omówili również nowe technologie oraz narzędzia, które mogą być wykorzystane w procesie badawczym i publikacyjnym.


 

Ponadto jednostka angażuje się w wydarzenia takie jak Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi czy targi edukacyjne. Bibliotekarze przygotowują wykłady i warsztaty poświęcone informacji naukowej, nauczaniu na odległość, tworzeniu e-booków itp. W naszych szeregach pracuje też redaktor Elektronicznej Biblioteki EBIB


 

Biblioteka Politechniki Łódzkiej prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu informacji naukowej i informacji patentowej oraz szkolenia dla zorganizowanych grup użytkowników na kilku poziomach zaawansowania. Istotną częścią szkoleniowych działań Biblioteki jest przygotowywanie, aktualizowanie i realizowanie kursów e-learningowych. Wykorzystywana jest w tym celu platforma Moodle, a kursy udostępniane wszystkim zainteresowanym studentom, doktorantom i pracownikom Politechniki Łódzkiej.