III Konferencja Biblioteki PŁ

konf2008

III Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej
pod tytułem "Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych" 
Łódź, 25-27 czerwca 2008 r.

 

Tematyka konferencji: 

Konferencja była poświęcona miejscu i roli bibliotek naukowych w badaniach naukowych i dydaktyce, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy bibliotek uczelnianych ze środowiskiem naukowym i administracyjnym oraz studentami.

przeczytaj więcej

Biblioteki naukowe, a w szczególności biblioteki uczelniane, pełnią niebagatelną rolę zarówno we wspomaganiu badań naukowych jak i w prowadzeniu dydaktyki w uczelni. Zdarza się jednak bardzo często, że na styku działalności naukowej i dydaktycznej uczelni oraz funkcji usługowej biblioteki dochodzi do złego przepływu informacji, nieporozumień, problemów czy nawet niechęci. Pracownicy i studenci zarzucają bibliotece brak dostatecznej ilości materiałów, ich nieaktualność czy trudną dostępność. Z kolei biblioteki narzekają na brak zrozumienia potrzeb finansowych i lokalowych czy choćby brak współpracy ze strony uczelni w sprawach tak elementarnych jak pomoc w odzyskaniu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Wiele z tych problemów można rozwiązać korzystając z dobrych wzorców wypracowanych przez innych czy to w kraju czy za granicą.

Odrębnym zagadnieniem jest zaangażowanie biblioteki w nowe formy aktywności z pogranicza tradycyjnej działalności bibliotecznej: wspomaganie procesu oceny parametrycznej jednostek i pracowników, analiza rozpraw pod kątem plagiatów czy udział w zdalnym nauczaniu (e-learning). Ważnym zagadnieniem jest także wspieranie procesu transferu wiedzy z uczelni do przemysłu/biznesu (innowacyjność, transfer technologii, patentowanie). W związku z tworzeniem bibliotek cyfrowych coraz częściej stają się także lokalnymi centrami wiedzy o własności intelektualnej i przemysłowej.

Miejsce i rola biblioteki w dydaktyce i badaniach naukowych zmienia się choćby ze względu na inne możliwości techniczne czy zmianę modelu nauczania/uczenia się. Wzajemna wymiana doświadczeń oraz uzyskanie świadomości o kierunku nadchodzących zmian jest więc dla bibliotekarzy niezmiernie ważne.

Tematyka konferencji obejmowała takie zagadnienia jak:

  • Współpracę biblioteki ze środowiskiem naukowym, w tym z władzami wydziałów, pracownikami i studentami uczelni
  • Współpracę biblioteki z administracją uczelni (rozliczanie studentów i pracowników z wypożyczonych materiałów, przepływ niezbędnych informacji i danych)
  • Marketing i promocję usług bibliotecznych w środowisku
  • Zakres usług świadczonych dla uczelni/środowiska naukowo-dydaktycznego
  • Udział pracowników uczelni w polityce gromadzenia zbiorów
  • Sposoby oceny jakości usług bibliotecznych
  • Działania wspierające naukę i dydaktykę: ocena parametryczna jednostek, udział w systemach antyplagiatowych, budowanie bibliotek cyfrowych i repozytoriów instytucjonalnych
  • Nowe metody i narzędzia dostarczania informacji naukowej
  • Współpracę bibliotek z uczelnianymi centrami transferu technologii w zakresie informacji patentowej
  • Biblioteki jako centra wiedzy o własności intelektualnej i przemysłowej

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE można znaleźć w zasobach Biblioteki cyfrowej CYBRA 

 

© 2017 Biblioteka Politechniki Łódzkiej