Biblioteka Budownictwa i Architektury

Biblioteka Budownictwa i Architektury im. Jerzego Samujłły

KONTAKT

Adres:

90-924 Łódź, Al. Politechniki 6A (budynek B6)

Email::
bba@lib.p.lodz.pl   

Telefon:
42 631 20 79, 42 631 20 63

JAK DO NAS TRAFIĆ?

Warunki korzystania z Biblioteki

W bibliotece można korzystać z komputerów, drukarki i skanerów.

Biblioteka Budownictwa i Architektury nie prowadzi długoterminowych wypożyczeń, udostępnia zbiory na miejscu w Czytelni. Dopuszcza się jedynie krótkoterminowe wypożyczenia pojedynczych woluminów książek i czasopism w celu wykonania odbitek kserograficznych dla potrzeb osobistych dla pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Łódzkiej – maksymalnie 3 wol. na 3 godz. Nieprzestrzeganie terminowego zwrotu publikacji wypożyczanych na krótko może skutkować zablokowaniem konta czytelnika na okres maksymalnie 30 dni.


Korzystanie z drukarki 3D

W Bibliotece Budownictwa i Architektury udostępniana jest drukarka 3D. Mogą z niej skorzystać pracownicy i studenci Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środkowiska w celach dydaktycznych i/lub naukowych. Biblioteka udostępnia także drukarkę, umożliwiającą wykonanie kolorowych wydruków w formacie A4 i A3. Cena wydruku odpowiednio 1,50 zł i 2,50 zł za stronę.

O Bibliotece - historia i zbiory

Biblioteka Budownictwa i Architektury została utworzona w 1970 roku, z połączenia księgozbiorów 8 katedr, i rozpoczęła swoje funkcjonowanie jako Biblioteka Wydziału Budownictwa Lądowego. Początkowo ulokowana została w pawilonie budownictwa na powierzchni 160 metrów kwadratowych. Niemal przez 6 lat Biblioteka pod względem administracyjnym i finansowym podlegała Wydziałowi, natomiast merytoryczną opiekę sprawowała nad nią Biblioteka Główna.

Po przeprowadzonej reorganizacji, we wrześniu 1976 roku, włączona została do struktury Biblioteki Głównej jako filia. Zbiory Biblioteki liczyły wtedy 28 499 woluminów. W roku 1982 przeniesiono Bibliotekę na II piętro budynku Instytutu Architektury i Urbanistyki. Obecnie biblioteka zajmuje pomieszczenie na parterze.

Do podstawowych obowiązków Biblioteki należy obsługa pracowników i studentów Wydziału w zakresie kompletowania i udostępniania zbiorów z interesującej ich tematyki. 13 stycznia 2016 r. uroczyście otwarto nową Czytelnię Czasopism na parterze. 2 grudnia 2016 roku nastąpiło uroczyste nadanie Bibliotece Budownictwa i Architektury imienia Jerzego Samujłły - twórcy kierunku Architektura i Urbanistyka na Politechnice Łódzkiej.

Obecnie (stan na 31.12.2019 r.) zbiory drukowane to książki - 7 978 wol. oraz czasopisma - 1 608 wol. Do dyspozycji Czytelników są  stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, skanery A3 oraz A4, drukarka laserowa oraz drukarka 3D.