Rozprawy doktorskie

Rozprawy doktorskie bronione na Politechnice Łódzkiej są udostępniane ma miejscu w Bibliotece Głównej (budynek B22 - na parterze).
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  (Dz. U. 2018 poz.261) należy podać informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią przed publiczną dyskusją.

Po obronie rozprawa jest wprowadzana do katalogu komputerowego Biblioteki Politechniki Łódzkiej i przechowywana w Bibliotece Głównej. Zgodnie z wolą Autora (oświadczenie w pdf) rozprawa może być kopiowana na potrzeby Wypożyczani Międzybibliotecznej. Rozprawy doktorskie pracowników PŁ są udostępniane w obszarze wolnego dostępu na parterze.

 

Rozprawy doktorskie z uczelni polskich

Informacje o rozprawach doktorskich powstałych w Polsce można znaleźć w serwisie Nauka Polska.

Rozprawy doktorskie z innych uczelni mogą być sprowadzane do Biblioteki PŁ w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych - udostępniane są wtedy na miejscu, w czytelni czasopism na parterze Biblioteki Głównej. W celu sprowadzenia wybranych prac prosimy o kontakt z Wypożyczalnią Międzybiblioteczną.