Rozprawy doktorskie

Rozprawy doktorskie bronione na Politechnice Łódzkiej są udostępniane ma miejscu w Bibliotece Głównej (budynek B22 - na parterze)


Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022 Poz. 574) rozprawa doktorska powinna być udostepniona w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią przed publiczną dyskusją.

Po obronie rozprawa jest wprowadzana do katalogu komputerowego Biblioteki Politechniki Łódzkiej i przechowywana w Bibliotece Głównej. Zgodnie z wolą Autora – oświadczenie - plik w wordzie (30 KB) rozprawa może być kopiowana na potrzeby Wypożyczani Międzybibliotecznej. Rozprawy doktorskie pracowników PŁ są udostępniane w obszarze wolnego dostępu na parterze.

 

Rozprawy doktorskie z uczelni polskich

Informacje o rozprawach doktorskich powstałych w Polsce można znaleźć w serwisie Nauka Polska.

Rozprawy doktorskie z innych uczelni mogą być sprowadzane do Biblioteki PŁ w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych - udostępniane są wtedy na miejscu, w czytelni czasopism na parterze Biblioteki Głównej. W celu sprowadzenia wybranych prac prosimy o kontakt z Wypożyczalnią Międzybiblioteczną.