UWAGA - Praca Biblioteki Politechniki Łódzkiej od 11 maja 2020 do odwołania

Zintegrowane przeszukiwanie katalogu bibliotecznego, e-zasobów, zbiorów biblioteki cyfrowej CYBRA oraz repozytorium Politechniki Łódzkiej.

 

Biblioteka Politechniki Łódzkiej realizuje projekt: Welcome TULbox
„Wsparcie zdolności organizacyjnych i kwalifikacji kadry administracji Politechniki Łódzkiej w zakresie obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej” w ramach programu NAWA Welcome to Poland

logo: Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej, projektu NAWA oraz Unii Europejskiej

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Logo i link do strony z okazji 75-lecia Politechniki Łódzkiej

POLITECHNIKA ŁÓDZKA


BIBLIOTEKA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Adres: ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź
NIP 727 002 18 95
Kontakt: tel. 42 631 20 59 (biuro)
Email: sekret@lib.p.lodz.pl (biuro)