Sherpa/RoMEO

Udostępnianie publikacji a polityka wydawców

Dla każdego autora istotne jest, by jego publikacje udostępniane i promowane były w jak największej liczbie miejsc. Jednak prawa autora względem publikacji wydanej w komercyjnym czasopiśmie naukowym są ograniczone przez prawa majątkowe, jakie do tekstu posiada wydawca - i to od jego polityki zależy, czy, po jakim czasie i na jakich warunkach autor może swoje teksty udostępniać w otwartych repozytoriach lub na własnej stronie internetowej. Aby sprawdzić, czy upowszechniając elektroniczną wersję artykułu w sieci autor nie naruszy warunków umowy z wydawcą, warto sięgnąć do bazy RoMEO (Rights MEtadata for Open archiving) w serwisie Sherpa.


Baza pozwala na zapoznanie się z politykami wydawniczymi kilku tysięcy wydawców i umożliwia przeszukiwanie po tytule czasopisma, numerze ISSN oraz nazwie wydawcy. Pozwala uzyskać informacje o możliwości (lub jej braku) publikowania i archiwizowania preprintów, postprintów oraz wersji wydawcy, ewentualnym okresie karencji (embargo) i miejscach, w których można archiwizować publikacje (np. instytucjonalne repozytoria czy własne strony internetowe). Jest również cennym źródłem informacji dla autorów, którzy dopiero poszukują czasopisma, w którym chcieliby publikować - od razu mogą sprawdzić, jak bardzo otwarta/zamknięta jest polityka wydawnicza w przypadku wydawcy danego tytułu.

 

zrzut ekranu okna wyszukiwawczego Sherpa