Zasady udostępniania

Wypożyczanie książek 

W Bibliotece Głównej książki wyszukuje się samodzielnie na półkach w obszarach wolnego dostępu na 1. i 2. pietrze. Następnie z książkami należy udać się do samoobsługowego urządzenia umożliwiającego samodzielne wypożyczanie książek (tzw. self-check) na I lub II piętrze lub do bibliotekarza w wypożyczalni na 1. piętrze. Książki z powodzeniem zostaną wypożyczone osobie z ważnym kontem użytkownika i bez zaległości (wypożyczenie uniemożliwia np. obecność książki na koncie, która nie została oddana w terminie). 

Osoby wypożyczające za kaucją powinny pominąć self-check i od razu udać się do bibliotekarza - wymagane jest bowiem uprzednie wpłacenie ustalonej kaucji. Minimalna kaucja za wypożyczoną książkę dla czytelnika spoza PŁ wynosi 50 zł.

 


Przedłużanie terminu zwrotu książek

Prolongata (przedłużenie) terminu zwrotu książki może być dokonana osobiście w Bibliotece lub przez internet, po zalogowaniu się do katalogu bibliotecznego na własne konto.

 

Limity wypożyczeń i przedłużeń książek w Bibliotece Głównej:

Kategorie użytkowników
Ogólne limity         
Liczba książek Dni
Liczba przedłużeń
Pracownicy i doktoranci PŁ 25 180 3
Studenci PŁ 16 90 1
Studenci PŁ studiujący na dwóch kierunkach 24 90 1
Słuchacze studiów podyplomowych PŁ 5 30 1
Uczniowie Zespołu Szkół PŁ
4
30
0
Emerytowani pracownicy PŁ
5
90
1
Pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
8
14
1
Czytelnicy wpłacający kaucję
3 30 0

  

W Bibliotekach filialnych są inne zasady i limity wypożyczeń. Należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie biblioteki filialne prowadzą długoterminowe wypożyczenia i nie wszystkie obsługują studentów spoza macierzystego wydziału. Ich zasady wypożyczeń różnią się od zasad ustalonych w Bibliotece Głównej zarówno pod względem liczby wypożyczonych książek oraz czasu wypożyczenia i liczby przedłużeń terminu ich zwrotu do określonej biblioteki filialnej.

Limity wypożyczeń z Biblioteki Biotechnologii i Nauk o Żywności:

Kategorie użytkowników
Ogólne limity
Liczba książek

Dni

Przedłużenia

Pracownicy i doktoranci Wydziału
25
180
3
Studenci Wydziału
16
30
0
Pozostali pracownicy PŁ
3
30
0

 

Limity wypożyczeń z Biblioteki Chemicznej:

Kategorie użytkowników
Ogólne limity         
Liczba książek Dni
Liczba przedłużeń
Pracownicy i doktoranci Wydziału
15
180
3
Studenci Wydziału
3
30
0
Pozostali pracownicy PŁ
3
30
0

Limity wypożyczeń z Biblioteki Elektrotechniki:

Kategorie użytkowników
Ogólne limity         
Liczba książek Dni
Liczba przedłużeń
Pracownicy i doktoranci Wydziału
25
180
3
Studenci PŁ
16
30
0
Pozostali pracownicy PŁ
3
30
0
Czytelnicy wpłacający kaucję 3 30 0

 

Limity wypożyczeń z Biblioteki Mechaniki:

Kategorie użytkowników
Ogólne limity         
Liczba książek Dni
Liczba przedłużeń
Pracownicy i doktoranci Wydziału
25
180
3
Studenci PŁ
3
30
0
Pozostali pracownicy PŁ
3
30
0
Czytelnicy wypożyczający za kaucją
3 30 0

 

Zasady wypożyczeń w Bibliotece Budownictwa i Architektury:

Biblioteka Budownictwa i Architektury nie prowadzi długoterminowych wypożyczeń, udostępnia zbiory na miejscu w czytelniach. Dopuszcza się jedynie krótkoterminowe wypożyczenia pojedynczych woluminów książek i czasopism w celu wykonania odbitek kserograficznych dla potrzeb osobistych dla pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Łódzkiej – maksymalnie 3 wol. na 3 godz. Nieprzestrzeganie terminowego zwrotu publikacji wypożyczanych na krótko może skutkować zablokowaniem konta czytelnika na okres 30 dni.


Zwroty książek

Zwroty wypożyczonych książek odbywają się bezpośrednio w Wypożyczalni, poprzez przekazanie książek bibliotekarzowi, który zwraca je z konta użytkownika oraz poprzez skrzynkę zwrotów, znajdująca się przed wejściem do Biblioteki Głównej. Druga z opcji "działa" całodobowo, książki można oddawać także po godzinach otwarcia biblioteki. Należy zaznaczyć, że książki wrzucone do skrzynek na co najmniej godzinę przed zamknięciem Biblioteki zostaną tego samego dnia usunięte z  konta czytelnika. 

 

Biblioteka Główna nie przyjmuje zwrotów książek z bibliotek filialnych - książki należy oddawać w tej bibliotece, z której zostały wypożyczone.


Opłaty za przetrzymanie książki

W przypadku przetrzymania książek poza wyznaczony przez system termin zwrotu na koncie użytkownika zacznie naliczać się opłata. Oto wymienione w Regulaminie Biblioteki stawki:

 

Opłata za pierwszy dzień przetrzymania jednej książki
          1 zł

Opłata za każdy rozpoczęty kolejny dzień przetrzymania jednej książki
        0,05 zł

Maksymalna opłata za przetrzymanie jednej książki
        50 zł

 

Opłaty związane z realizowaniem zamówień w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych na materiały sprowadzane z zagranicy są uzależnione od rodzaju sprowadzanych materiałów i cennika instytucji wypożyczającej oraz bieżących kosztów pocztowych. 

 


Zgubienie książek

Biblioteka Politechniki Łódzkiej ustaliła następujące odpłatności za książki ze zbiorów Biblioteki PŁ, zagubione przez czytelników.

  • I tak za książkę zakupioną do 1994 r. minimalna należność to 50 złotych.
  • Za książkę zakupioną po 1994 roku, ale dawniej niż trzy lata temu, ustalono należność dwukrotnie wyższą od wartości inwentarzowej (minimalnie 50 złotych).
  • Za książkę zakupioną w ciągu ostatnich 3 lat jest to trzykrotna wartość inwentarzowa książki (minimum 50 złotych). 

Bibliotekarz może, zamiast zapłaty za książkę zagubioną, wskazać do odkupienia inną książkę (w cenie równej wyliczonej należności za książkę zagubioną, ale nie mniejszą niż 50 zł). Możliwy jest także zwrot książki identycznej jak zagubiona lub jej nowszego wydania. 

Jeśli należność za zagubioną książkę przekracza kwotę 150 złotych, pracownik lub student PŁ, może zwrócić się do Dyrektora Biblioteki z pisemną prośbą o rozłożenie płatności na raty. W przypadku uzyskania zgody, użytkownik składa pisemne zobowiązanie do wpłacania należnych kwot w określonych terminach. Pierwsza rata wynosi minimum 50% należności. 


Korzystanie ze zbiorów na miejscu

Część zbiorów nie może być wynoszona poza obręb Biblioteki. Bez przeszkód można z nich korzystać na miejscu, w bibliotecznych czytelniach i w wolnym dostępnie. Dotyczy to czasopism, norm i księgozbioru podręcznego (np. w Bibliotece Głównej to książki z czerwonym paskiem przy naklejce, na 1. i 2. piętrze, oraz ksiązki w czytelni na 3. pietrze.). 

© 2017 Biblioteka Politechniki Łódzkiej