Książki za należności

Oto lista tytułów książek, które bibliotekarze mogą wskazać do zakupu za książki zgubione. Po wcześniejszym ustaleniu z dyrekcją oraz kierownikiem Oddziału Obsługi Użytkowników poniższe pozycje bibliotekarz może przyjąć w zamian za opłatę za przetrzymane lub zagubione książki:

Książki do odkupienia w Wydawnictwie PŁ

 1. Laboratorium z podstaw metrologii. Ciepłucha J. 2015. ISBN 978-837-28-36-618
  ok. 17 zł
 2. Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Możliwości i zagrożenia. Lewandowski J. 2013. ISBN 978-83-7283-519-2
  ok. 19 zł
 3. Innowacje marketingowe w sektorze e-commerce. Szymański G. 2013. ISBN 978-83-7283-521-7
  ok. 24 zł
 4. Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Nowa perspektywa. Lewandowski J. 2013. ISBN 978-83-7283-624-32 
  ok. 27 zł
 5. Wentylacja. Sabiniak G. 2016. ISBN 9788372837226
  ok. 31 zł
 6. Mieszanie cieczy wysokolepkich: podstawy procesowe. Kuncewicz C. 2012. ISBN 978-83-7283-463-8
  ok. 46 zł
 7. Wentylacja pożarowa obiektów budowlanych. Brzezińska D. 2015. ISBN 9788372837028
  ok. 80 zł

Sprawdź aktualne ceny w sklepie online

 

Książki do odkupienia w Wydawnictwie PWN, WNT, PWE, UŁ i innych

 1. Mechanika ogólna. T.2 Dynamika. Misiak J. Warszawa: PWN, 2015. ISBN 97883879262762
  ok. 30 zł
 2. Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych. Z. 1. Budynek ze stropami płytowo-żebrowymi. Knauff M. Warszawa: PWN, 2017. ISBN 9788301181598
  ok. 30 zł
 3. Mechanika ogólna. T.1 Statyka i kinematyka. Misiak J. Warszawa: PWN, 2016. ISBN 9788301187897
  ok. 40 zł
 4. Zarządzanie ryzykiem. Jajuga K. Warszawa: PWN, 2016. ISBN 978-83-0115-403-5
  ok. 40 zł
 5. Ogrzewnictwo. Babiarz B. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2015. ISBN 9788371996177
  ok. 45 zł
 6. Materiały poliuretanowe. Prociak A., Rokicki G., Ryszkowska J. Warszawa: PWN, 2016. ISBN 9788301188467
  ok. 48 zł
 7. Organizacja systemów produkcyjnych. Lewandowski J. Warszawa: PWE, 2014. ISBN 9788320821482
  ok. 50
 8. Organizacja procesowa. Grajewski P. Warszawa: PWE, 2016. ISBN 9788320822212
  ok. 50 zł
 9. Strategie i praktyki sprawnego działania Lean, six sigma i inne. Hamrol A. Warszawa: PWN, 2016. ISBN 9788301181376
  ok. 50 zł
 10. Transport drogowy w łańcuchu dostaw. Wyznaczanie kosztów. Wasiak M., Jacyna-Gołda I. Warszawa: PWN, 2016. ISBN 9788301184872
  ok. 50 zł
 11. Wielkie osiedla mieszkaniowe w mieście postsocjalistycznym: geneza, rozwój, przemiany, percepcja. Szafrańska E. Łódź: Wyd. UŁ, 2016. ISBN 9788380882102
  ok. 50 zł
 12. Wybrane metody badania materiałów. Badanie metali i stopów. Kubiński W. Warszawa: PWN, 2016. ISBN 9788301187543
  ok. 50 zł
 13. Sto lat planowania przestrzeni polskich miast. Nowakowski M. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2013. ISBN 9788377370582
  ok. 60 zł
 14. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem. Zymonik Z. Warszawa: PWE, 2012. ISBN 9788320820409
  ok. 60 zł
 15. Zarządzanie łańcuchem dostaw żywności. Samir D. Warszawa: PWN, 2016. ISBN 9788301185312
  ok. 60 zł
 16. Zintegrowane systemy zarządzania. Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J. Warszawa: PWE, 2016. ISBN 9788320822267
  ok. 60 zł
 17. Fizyka cieplna budowli w praktyce: obliczenia cieplno-wilgotnościowe. Dylla A. Warszawa: PWN, 2015. ISBN 9788301181680
  ok. 65 zł
 18. Fizyka cieplna budowli w praktyce: obliczenia cieplno-wilgotnościowe. Dylla A. Warszawa: PWN, 2015. ISBN 9788301181680
  ok. 65 zł
 19. Rozbiórki budynków i budowli. Rawska-Skotniczny A. Warszawa: PWN, 2016. ISBN 97888301187408
  ok. 70 zł
 20. Materiały polimerowe. Struktura właściwości zastosowanie. Brocka-Krzemińska Ż. Warszawa: PWN, 2016. ISBN 9788301188467
  ok. 79 zł
 21. Nanotechnologia w praktyce. Praca zbiorowa pod redakcją K. Żelechowskiej. Warszawa: PWN, 2016. ISBN 9788301188443|
  ok. 80 zł
 22. Podręcznik budowania z kostek słomy: podstawy, konstrukcje, przykłady. Minke G., Krick B. Łódź: Fundacja Cohabitat, 2015. ISBN 9788394122508
  ok. 99 zł
 23. Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz.1.. Żmuda J. Warszawa: PWN, 2016. ISBN 9788301184827 (t.1), ISBN 9788301187538(t.2)
  ok. 140 zł za komplet

 

 

 

© 2017 Biblioteka Politechniki Łódzkiej