Dostępy testowe

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Baza dedykowana jest  osobom zajmującym się projektowaniem architektonicznym. Zawiera ponad 1200 międzynarodowych studiów przypadku i artykułów tematycznych dotyczących konkretnych aspektów projektowania budynków, 1 800 zdjęć i ok. 3 500 planów.  

Building Types Online oferuje:

  • dużą międzynarodową kolekcję projektów współczesnych budynków, mieszkań, biur, muzeów, szkół oraz innych typów budynków,
  • plany pięter i segmentowe rysunki w niezrównanej jakości, znaczna część rysunków oparta jest na rysunkach wektorowych,
  • bardzo elastyczne i szczegółowe wyszukiwanie i przeglądanie zawartości programu Birkhauser dot. typów budynków,
  • teksty autorstwa wybitnych twórców, które analizują kontekst typu budynku lub wyjaśniają szczegółowe aspekty planowania i projektowania, takie jak oświetlenie, akustykę i urbanistykę,
  • wybrane podręczniki Birkhäuser, wzbogacone o dodatkową analizę

Building Types Online User Guide

Watch our YouTube video

Plakat w pdf

Okres testowy potrwa od 7 maja do 30 czerwca 2018 r.

plakat BTO

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Academic Search Ultimate – wielodziedzinowa baza czasopism pełnotekstowych w rozszerzonej wersji Ultimate. Baza zawiera tysiące pełnych tekstów czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej. Wiele czasopism indeksowanych jest w wiodących indeksach cytowań.

Business Source Ultimate – bogate źródło zasobów biznesowych, które zapewnia informacje historyczne i aktualne trendy, które wywołują dyskusję na temat przyszłych wydarzeń i zmian w świecie biznesu. Baza zawiera, oprócz czasopism, również studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami.
Tematyka bazy obejmuje: księgowość, administrację, bankowość, ekonomię, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie, marketing i sprzedaż.

 

Różnice w stosunku do obecnie dostępnych baz Academic Search Complete oraz Business Source Complete:

  • więcej czasopism pełnotektowych,
  • więcej czasopism recenzowanych naukowo,
  • więcej czasopism bez embarga,
  • więcej międzynarodowych czasopism pełnotekstowych z Europy, Azji, Afryki, Oceanii i Ameryki Łacińskiej.

Dostęp do baz jest możliwy po wejściu na stronę http://search.ebscohost.com/, wybór opcji EBSCOhost Web i wyszukanie bazy.

Okres testowy potrwa od 1 marca do 31 maja 2018 r.

© 2017 Biblioteka Politechniki Łódzkiej