Dostępy testowe

Dostęp do bazy 

IOPscience to pełnotekstowa kolekcja czasopisma z dziedziny fizyki wydawanych przez Institute of Physics. Baza zawiera czasopisma z zakresu fizyki, elektroniki, nanotechnologi, informatyki, chemii, ochrony środowiska i dziedzin pokrewnych.