Ośrodek Informacji Patentowej

Informacje kontaktowe


Biblioteka Główna PŁ
ul. Wólczańska 223, 93-005 Łódź
(budynek B22, 2. piętro)
tel. 42 631 20 64
email: oipbpl@lib.p.lodz.pl 

Komunikat Urzędu Patentowego RP

Uwaga na oszustów !
Przed  dokonaniem  jakiejkolwiek opłaty do Urzędu Patentowego RP należy sprawdzić czy numer rachunku zgadza się z numerem konta Urzędu 
NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000

Cały komunikat 

Godziny otwarcia

Oferta Ośrodka Informacji Patentowej BPŁ

Ośrodek oferuje dostęp do stanowisk komputerowych z podłączeniem do Internetu, umożliwiających przeszukiwanie źródeł informacji patentowej. Udostępnia ogólnodostępne bazy danych rekomendowane przez European Patent Office i Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Ośrodek prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu informacji patentowej dla pracowników, doktorantów i studentów PŁ oraz osób spoza uczelni, a także podmiotów gospodarczych zainteresowanych ochroną własności przemysłowej. Szkolenia każdorazowo dostosowywane są pod względem terminu, miejsca, treści i formy do potrzeb i oczekiwań użytkowników.
Przykładowa tematyka szkoleń:
  • metody wyszukiwania patentów, korzystanie z baz patentowych,
  • znaczenie i ochrona patentów,
  • ochrona własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe),
  • patent krajowy, patent europejski, procedura uzyskania patentu,
  • podstawowe informacje na temat wzoru użytkowego, znaku towarowego, znaku przemysłowego.

Działalność Ośrodka Informacji Patentowej BPŁ


Ośrodek Informacji Patentowej (OIP) funkcjonuje na podstawie umowy zawartej między Politechniką Łódzką a Urzędem Patentowym RP. OIP przynależy do elitarnej Europejskiej Sieci Ośrodków Informacji Patentowej PATLIB i świadczy usługi zgodnie ze standardami Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO).

Materiały promocyjne i informacyjne UPRP

Chroń swoje prawa przed naruszeniami 28/02/2020

Po zarejestrowaniu swojego znaku towarowego (lub każdego innego prawa  własności intelektualnej) należy upewnić się, że nie jest używany na rynku przez nieuprawnione podmioty. Więcej na stronie UPRP


W dniu 27 lutego 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej 27/02/2020

Nowe przepisy modernizują prawo własności przemysłowej, które jest jednym z głównych instrumentów realizujących politykę innowacyjności. Więcej na stronie UPRP


Ulotki Urzędu Patentowego

Dokument z Porto opisujący konkluzje szczytu PATLIB 6-7 maja 2019 r. – plik w pdf (489 KB)