IV Konferencja Biblioteki PŁ

konf2010

IV Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej
pod tytułem "Biblioteka w kryzysie czy kryzys w bibliotece" 
Łódź, 15-17 czerwca 2010 r.

 

O konferencji: 

Biblioteka Politechniki Łódzkiej w dniach 15-17 czerwca 2010 roku była gospodarzem czwartej już edycji cyklicznej konferencji naukowej. W trzydniowym spotkaniu udział wzięło około 110 osób, głównie dyrektorów i pracowników krajowych bibliotek szkół wyższych, pracowników naukowych z polskich ośrodków naukowych, a także gości z zagranicy.
Przewrotny temat konferencji „Biblioteka w kryzysie czy kryzys w bibliotece?” był bodźcem do dyskusji zarówno na temat ekonomii działania bibliotek (np. optymalizacji kosztów zakupu źródeł informacji), jak i dywagacji na temat rosnących zagrożeń ich funkcji informacyjnej.

przeczytaj więcej

Wzorem lat ubiegłych w dzień poprzedzający otwarcie obrad zorganizowano prekonferencję, podczas której odbyły się spotkania z firmami EBSCO i ProQuest. Przedstawiciele pierwszej z tych firm zaprezentowali m.in. nowości w wydawnictwach Wiley-Blackwell i Sage Publications. Pokazano możliwości jednoczesnego przeszukiwania wielu zasobów elektronicznych na przykładzie serwisów EHIS oraz EDS, a także zaprezentowano platformę NetLibrary. Przedstawiono również najciekawsze informacje i oferty z rynku wydawniczego i informacji naukowej. Podczas spotkania z firmą ProQuest omówiono najnowsze zmiany i rozwój jej zasobów. Zaprezentowano nową platformę firmy i omówiono możliwości jej wykorzystania przez użytkowników. Przedstawiono również plany organizacyjne firmy ProQuest na 2011 rok.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prof. Ireneusz Zbiciński, prorektor ds. nauki Politechniki Łódzkiej. Referat inauguracyjny pt. Kryzys wartości czy ich transformacja? Refleksje na przykładzie kategorii wiedzy i informacji wygłosiła prof. Jadwiga Woźniak-Kasperek z Uniwersytetu Warszawskiego.
Pierwszy dzień konferencji poświęcono m.in. zagadnieniu rosnącej potęgi Googla, postrzeganego coraz częściej jako konkurencja lub zagrożenie dla bibliotek w zakresie wyszukiwania informacji. Sylvia Van Pethegem z Biblioteki Uniwersytetu w Gandawie przedstawiła możliwości współpracy z firmą Google, omawiając jej pozytywne aspekty. Zaprezentowano również najnowsze trendy w podnoszeniu jakości i atrakcyjności usług elektronicznych bibliotek. Uczestnicy konferencji z uwagą wysłuchali wystąpienia Rafała Grzybowskiego i Błażeja Fereta E-learning w  Politechnice Łódzkiej. Miejsce i rola biblioteki. Referat został poświęcony zagadnieniu wdrażania projektu elektronicznego wspomagania systemu nauczania w Politechnice Łódzkiej. Autorzy zwrócili uwagę na kluczową rolę biblioteki w procesie zdalnego nauczania, zainicjowanego na PŁ.
W drugim dniu obrad poruszono problem gromadzenia zbiorów elektronicznych, zaprezentowano czynniki wpływające na politykę gromadzenia tego typu zbiorów, a  także podjęto próbę oceny ich pozytywnych i negatywnych aspektów. Omówiono również kwestie związane z polityką kadrową prowadzoną w bibliotece akademickiej. Szczególną uwagę poświęcono roli i znaczeniu bibliotekarzy dyplomowanych w działalności bibliotek akademickich. Wskazano też na potrzebę zmian struktur organizacyjnych bibliotek naukowych.
W trzecim i zarazem ostatnim dniu konferencji, podjęto próbę zdefiniowania problemów przed jakimi stoi współczesna biblioteka naukowa. Dokonano podsumowania aktualnego stanu repozytoriów archiwizujących wyniki badań naukowych. Ostatnie wystąpienia prelegentów poświęcone zostały coraz bardziej popularnym e-bookom, zarówno od strony ich wykorzystania i przydatności w  bibliotece naukowej, jak i od strony technicznej stosowanych formatów i standardów.

(Źródło: Anna Ptak, Biblioteka w kryzysie czy kryzys w bibliotece? Życie Uczelni 2/2010, s. 34)

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE można znaleźć w zasobach Biblioteki cyfrowej CYBRA 

 

© 2017 Biblioteka Politechniki Łódzkiej