Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

Springer Link

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

alternatywny dostęp przez serwis INFONA: Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Zasoby elektroniczne SPRINGER udostępniane są na podstawie krajowej licencji akademickiej Springer. Obecnie licencja obejmuje ok. 2 700 tytułów czasopism od rocznika 1997 a także e-książki. Książki dostępne są na  na zasadzie zakupionych licencji wieczystych lub okresowych licencji testowych. W roku 2010 zakupione zostały archiwa 26 serii książkowych obejmujące 10.430 wolumenów do rocznika 2008, a także 16.653 e-książki anglojęzyczne wydane w latach 2004, 2005 i 2009-2011. W grudniu 2017 MNiSW zdecydowało o sfinansowaniu najnowszych książek Springer i ICM zawarł z wydawcą nową umowę na zakup e-książek w okresie 2018-2019. W ramach tej umowy zostało zakupione ok. 9.600 książek anglojęzycznych z roku 2017 - szczegóły na stronie WBN

Na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki dostępna jest przeglądarka dziedzinowa i wyszukiwarka książek Springer'a dostępnych w ramach licencji krajowych - link

 

Dostęp z komputerów spoza Politechniki Łódzkiej jest możliwy niezależnie od serwera HAN

Użytkownik dokonuje rejestracji samodzielnie. Należy zarejestrować się w serwisie z komputera należącego do domeny PŁ. Na stronie http://link.springer.com/signup-login należy wypełnić krótki formularz (prosimy podawać email serwera poczty elektronicznej PŁ), a następnie wylogować się i zalogować ponownie.