Źródła dotyczące prac dyplomowych

Procedury dyplomowania na poszczególnych Wydziałach Politechniki Łódzkiej

 

 • W-1 Wydział Mechaniczny - zasady dyplomowania
 • W-2 Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki - 
 • W-3 Wydział Chemiczny - zasady dyplomowania
 • W-4 Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów - dyplomanci
 • W-5 Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności - dyplomanci
 • W-6 Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska - dyplomowanienie
 • W-7 Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej - dyplomy (logowanie przez WIKAMP)
 • W-8 Wydział Organizacji i Zarządzania - dyplomowanie
 • W-9 Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska - dyplomowanie
 • Instytut Papiernictwa i Poligrafii - dyplomowanie
 • Centrum Kształcenia Międzynarodowego - egzamin dyplomowy

 


Strony internetowe na temat techniki pisania prac naukowych

 

W sieci znaleźć można wiele zasobów, prezentujących bardziej ogólnie lub szczegółowo wytyczne pisania prac dyplomowych oraz ich redagowania. Oto przykładowe źródła, z których można korzystać pisząc pracę licencjacką, inżynierską lub magisterską:

 


Regulamin PŁ dotyczący pracy dyplomowej

 

Podstawowe informacje o procedurach związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej przez studenta, a także kwestie terminów, oceny i obrony pracy uściśla Regulamin studiów w Politechnice Łódzkiej obowiązujący od 1 października 2019 r. 


 

Procedura antyplagiatowa prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej

 

W całej Politechnice Łódzkiej jest obowiązek sprawdzania prac dyplomowych w programie antyplagiatowym. Działania te reguluje Zarządzenie Nr 43/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 6 września 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 16/2019 Rektora z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej  link do zarządzenia Nr 43/2019 na stronie Politechniki Łódzkiej dostępny po zalogowaniu

 


 

Normy dotyczące przygotowania publikacji

 

Praca dyplomowa powinna być pisana zgodnie z obowiązującymi normami, odnoszącymi się do układu treści, typografii czy budowy poszczególnych elementów pracy. Czy jednak stosowanie się do norm jest obligatoryjne? Nie, bowiem od 1 stycznia 2003 roku Ustawa o normalizacji zniosła obligatoryjność norm i stosowanie Polskich Norm zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy jest już całkowicie dobrowolne. Ale wobec zróżnicowanych zasad dotyczących pisania prac dyplomowych, które można znaleźć w źródłach drukowanych i internetowych, norma jest po prostu jednym z bardziej wiarygodnych punktów odniesienia.