Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Informacje kontaktowe


Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, 
Biblioteka Politechniki Łódzkiej
ul. Wólczańska 223, 93-005 Łódź
(Biblioteka Główna, budynek B22, 2 piętro)

tel. 42 631 20 64

email: wmb@lib.p.lodz.pl

 

Godziny otwarcia

Z Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać wszystkie osoby związane ze środowiskiem akademickim Politechniki Łódzkiej (studenci, pracownicy i doktoranci), które potrzebują materiałów (książek lub artykułów z czasopism) do pracy naukowej lub zawodowej z innych bibliotek w Polsce i za granicą. Jednostka działa także na rzecz bibliotek i instytucji spoza Politechniki Łódzkiej, współpracuje na polu krajowym i międzynarodowym, wypożyczając i kopiując materiały ze zbiorów Biblioteki Głównej i bibliotek filialnych.

Zamawianie materiałów z innych bibliotek

Zamawianie materiałów przez instytucje zewnętrzne

Zamawianie materiałów przez pracowników, doktorantów i studentów PŁ

Formularz zamówienia na wypożyczenie materiałów z innych bibliotek można złożyć w Bibliotece Głównej (na 1. lub 2. piętrze) lub przesłać pocztą elektroniczną. Wypożyczone materiały drukowane udostępniane są w Bibliotece Głównej na 2. piętrze

Zamówienie powinno zawierać następujące dane:

 • Data złożenia zamówienia

 • Imię i Nazwisko osoby zamawiającej

 • Wydział / Instytut / Katedra / nr telefonu

 • Nazwisko promotora (w przypadku dyplomantów)

 • Numer karty bibliotecznej (karta musi być aktualna)

 • Wykaz zamawianych materiałów
  - dla pozycji książkowych: autor, tytuł, rok, tom, strony
  - dla czasopisma: tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok, numer, strony

 • Oświadczenie podpisane przez zamawiającego, że dostarczone materiały krajowe wykorzysta wyłącznie w celach  naukowych, do prowadzenia własnych badań, w celach dydaktycznych lub do własnego użytku osobistego (zgodnie z Art.23, 27, 29 "Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych" Dz. U. 1994 r. nr 24 poz. 83).

W przypadku sprowadzania materiałów z bibliotek zagranicznych zamówienie musi być podpisane przez Dyrektora Instytutu/ Kierownika Katedry, z podaniem numeru konta, z jakiego zostaną pokryte koszty wypożyczenia.

Druk zamówienia można otrzymać i wypełnić na miejscu lub użyć gotowego do wydruku: 

Formularz zamówienia z bibliotek krajowych i zagranicznych - plik pdf (195 kB) 
Formularz zamówienia z bibliotek krajowych i zagranicznych - plik w wordzie (32,5 KB)

 


Zamawianie materiałów przez biblioteki i instytucje/ firmy spoza Politechniki Łódzkiej

Zamówienie pisemne należy przesłać na adres Wypożyczalni Międzybibliotecznej. Powinno ono zawierać następujące dane:

 • Data złożenia zamówienia

 • Adres, na który należy wysłać materiały

 • Wykaz zamawianych materiałów

 • Autor oraz inne informacje o materiałach:
  - dla książki: tytuł, rok, tom, strony
  - dla czasopisma: tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok, numer, strony

 • NIP instytucji/ firmy zamawiającej

 • Oświadczenie podpisane przez osobę, która będzie korzystała z dostarczonych materiałów, że wykorzysta je wyłącznie dla celów  naukowych, do prowadzenia własnych badań, w celach dydaktycznych lub do własnego użytku osobistego (zgodnie z Art.23, 27, 29 "Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych" Dz. U. 1994 r. nr 24 poz. 83)

 • Załącznik: Upoważnienie dla Biblioteki Politechniki Łódzkiej do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy, podpisane przez Dyrektora bądź Księgowego instytucji/firmy

formularz zamówienia gotowy do wydruku - plik pdf  (82 ,8 KB)
formularz zamówienia gotowy do wydruku - plik w wordzie (32,5 KB)