Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

Warunki licencji

Użytkowanie źródeł elektronicznych, zarówno w dostępie w ramach sieci uczelnianej, jak i zdalnie, wiąże się z przestrzeganiem warunków licencji i praw autorskich.


Klikając w litery alfabetu poniżej przechodzimy do opisu źródła

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z


Przejdź do baz i serwisów ogólnodostępnych

Wszystkie źródła elektroniczne

Wyświetlenie artykułów z etykietą: biochemia

Przejdź do bazy

Dostęp spoza PŁ jest możliwy przy wykorzystaniu tunelu VPN– zobacz szczegóły

iFinder-n to baza abstraktowa obejmująca następujące dziedziny: biochemię, chemię fizyczną, nieorganiczną i analityczną, chemię stosowaną i inżynierię. Stanowi obszerne źródło zawierające nie tylko dane bibliograficzne, ale również informacje o związkach i reakcjach chemicznych. Dane pochodzą z wyselekcjonowanych czasopism chemicznych, książek, raportów, sprawozdań oraz patentów.

Przejdź do platformy SciFinder

Chemical Abstracts Service (CAS) na platformie SciFinder to baza abstraktowa, oferująca szeroki wybór informacji naukowej i technicznej w następujących dziedzinach: biochemia, chemia fizyczna, nieorganiczna i analityczna, chemia stosowana i inżynieria. To najobszerniejsze na świecie źródło informacji chemicznej zawierające nie tylko dane bibliograficzne, ale również informacje o związkach i reakcjach chemicznych pochodzące z ok. 10 000 wyselekcjonowanych czasopism chemicznych, naukowych i technicznych, książek, raportów, sprawozdań oraz patentów.