Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

Warunki licencji

Użytkowanie źródeł elektronicznych, zarówno w dostępie w ramach sieci uczelnianej, jak i zdalnie, wiąże się z przestrzeganiem warunków licencji i praw autorskich.


Klikając w litery alfabetu poniżej przechodzimy do opisu źródła

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z


Przejdź do baz i serwisów ogólnodostępnych

Wszystkie źródła elektroniczne

Wyświetlenie artykułów z etykietą: astronomia

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Kolekcja e-czasopism wydawnictwa Institute of Physics oraz innych instytucji i wydawnictw współpracujących z IOP (udostępniona na platformie IOP Science) z zakresu fizyki, materiałoznawstwa, biotechnologii, astronomii i astrofizyki, nauk o środowisku i matematyki.