Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

Warunki licencji

Użytkowanie źródeł elektronicznych, zarówno w dostępie w ramach sieci uczelnianej, jak i zdalnie, wiąże się z przestrzeganiem warunków licencji i praw autorskich.


Klikając w litery alfabetu poniżej przechodzimy do opisu źródła

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z


Przejdź do baz i serwisów ogólnodostępnych

Wszystkie źródła elektroniczne

American Institute of Physics (AIP)

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Kolekcja czasopism elektronicznych, wydawanych przez American Institute of Physics, udostępnianych z serwera Scitation. Dotyczą one szeroko pojętej fizyki.

W ramach subskrypcji Biblioteka Politechniki Łódzkiej oferuje dostęp do następujących tytułów:

 • Applied Physics Letters
 • Chaos
 • Journal of Applied Physics
 • Journal of Chemical Physics
 • Journal of Mathematical Physics
 • Physics of Fluids
 • Physics of Plasmas
 • Physics Today
 • American Journal of Physics
 • Journal of Acoustical Society of America
 • Journal of Vacuum Science Technology A
 • Journal of Vacuum Science Technology B