Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

Warunki licencji

Użytkowanie źródeł elektronicznych, zarówno w dostępie w ramach sieci uczelnianej, jak i zdalnie, wiąże się z przestrzeganiem warunków licencji i praw autorskich.


Klikając w litery alfabetu poniżej przechodzimy do opisu źródła

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z


Przejdź do baz i serwisów ogólnodostępnych

Wszystkie źródła elektroniczne

AccessEngineering

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

AccessEngineering to wielokrotnie nagradzana inżynierska platforma referencyjna i dydaktyczna. Zawiera interdyscyplinarne treści zintegrowane z analitycznymi narzędziami do nauczania i uczenia się ułatwiające rozwiązywanie rzeczywistych problemów, planowanie i realizację programu nauczania oraz pomaga szybciej znajdować istotne informacje. Baza daje dostęp do pełnotekstowych monografii i podręczników, filmów wideo, interaktywnych tabel, grafik i ilustracji dotyczących inżynierii.

AccessEngineering oferuje również funkcje, które są dostępne tylko po utworzeniu osobistego konta.
Konta osobiste są opcjonalną funkcją i nie są wymagane do przeglądania jakichkolwiek treści na stronie. Konta osobiste nie zastępują uwierzytelniania za pośrednictwem Twojej instytucji; musisz być najpierw zalogowany za pośrednictwem Twojej instytucji, aby korzystać z AccessEngineering.

Aby zarejestrować bezpłatne konto osobiste:

  1. Kliknij przycisk „My Account” na żółtym tle u góry dowolnej strony, aby otworzyć okienko zarządzania dostępem, w którym zobaczysz nazwę Twojej instytucji.
  2. Wybierz zaloguj się przez e-mail/nazwę użytkownika (log in via email/username)
  3. Zarejestruj się, aby założyć konto, wprowadzając swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz utwórz hasło.

Funkcje konta osobistego obejmują:

  • Tworzenie powiadomień o zapisanych wyszukiwaniach, nowych treściach lub aktualizacje arkusza kalkulacyjnego
  • Dodawanie zakładek lub etykiet do treści, aby je uporządkować i łatwo odzyskać zawartość
  • Wybór swoich zainteresowań, aby otrzymywać aktualizacje, gdy nowa zawartość jest dodawana w tych obszarach.