Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

Warunki licencji

Użytkowanie źródeł elektronicznych, zarówno w dostępie w ramach sieci uczelnianej, jak i zdalnie, wiąże się z przestrzeganiem warunków licencji i praw autorskich.


Klikając w litery alfabetu poniżej przechodzimy do opisu źródła

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z


Przejdź do baz i serwisów ogólnodostępnych

Wszystkie źródła elektroniczne

Journal Citation Reports

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Baza Journal Citation Reports (JCR) to ranking cytowalności czasopism tworzony przez firmę Clarivate, który zapewnia usystematyzowane, obiektywne metody pozwalające oceniać najważniejsze światowe czasopisma naukowe. Zebrano w nim i zestawiono liczbę cytowań i artykułów dotyczących prawie wszystkich dziedzin nauk ścisłych i społecznych. Opiera się na danych zgromadzonych w bazie Web of Science.

Zawiera czasopisma:

 • najczęściej cytowane w danej dziedzinie,
 • najbardziej popularne w danej dziedzinie,
 • mające największe oddziaływanie na daną dziedzinę,
 • publikujące najwięcej artykułów z danej dziedziny oraz
 • dane do porównań dotyczące kategorii tematycznych

Baza Journal Citation Reports jest dostępna we wszystkich polskich uczelniach i instytutach badawczych, które przystąpiły do programu Wirtualna Biblioteka Nauki, czyli m.in. w Politechnice Łódzkiej. Baza wydawana jest raz do roku i zawiera dane dotyczące publikacji z roku poprzedniego. W przejrzysty sposób pokazuje relacje między cytującymi i cytowanymi czasopismami.

 

Składa się z dwóch segmentów: Science Edition - czasopisma naukowe z dziedziny nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych oraz Social Sciences Edition - czasopisma naukowe z dziedziny nauk społecznych i ekonomicznych.

Na temat wybranego tytułu czasopisma otrzymujemy następujące dane:

 • Journal title - Tytuł czasopisma
 • ISSN - International Standard Serial Number
 • Total Cites - całkowita liczba cytowań artykułów z danego czasopisma we wszystkich czasopismach zawartych w bazie JCR w danym roku
 • IMPACT FACTOR - wskaźnik oddziaływania
 • Immediacy Index - średnia liczba cytowań w roku opublikowania
 • Articles - liczba artykułów nadających się do cytowania (bez słowa wstępnego, przeglądów i abstraktów)
 • Cited Half-life - średni (mediana) wiek cytowanego artykułu. Cytowanie następuje na ogół w pierwszej połowie "wieku" cytowanego artykułu.