Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

Warunki licencji

Użytkowanie źródeł elektronicznych, zarówno w dostępie w ramach sieci uczelnianej, jak i zdalnie, wiąże się z przestrzeganiem warunków licencji i praw autorskich.


Klikając w litery alfabetu poniżej przechodzimy do opisu źródła

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z


Przejdź do baz i serwisów ogólnodostępnych

Wszystkie źródła elektroniczne

Taylor & Francis

Czasopisma: Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Książki: Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Kolekcja e-czasopism i książek z zakresu nauk technicznych, inżynieryjnych, przyrodniczych, medycznych, matematycznych oraz nauk humanistycznych i społecznych.

Biblioteka Politechniki Łódzkiej oferuje dostęp do:

  • czasopism z kolekcji Science & Technology
  • wybranych książek na platformie Taylor & Francis eBooks.

Opcja „Only show content I have full access to” pozwala ograniczyć wyniki wyszukiwania do czasopism lub książek dostępnych w pełnym tekście.

Szczegółowe informacje na temat dostępu do kolekcji Taylor & Francis na stronie WBN.