Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

Warunki licencji

Użytkowanie źródeł elektronicznych, zarówno w dostępie w ramach sieci uczelnianej, jak i zdalnie, wiąże się z przestrzeganiem warunków licencji i praw autorskich.


Klikając w litery alfabetu poniżej przechodzimy do opisu źródła

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z


Przejdź do baz i serwisów ogólnodostępnych

Wszystkie źródła elektroniczne

Reaxys

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Baza danych tworzona przez Elsevier. Zawiera informacje z zakresu chemii organicznej, nieorganicznej i organometalicznej oraz nauk pokrewnych: inżynierii chemicznej i nauk medycznych. Rejestruje dane faktograficzne, właściwości pierwiastków i substancji, informacje o reakcjach i związkach chemicznych, dane bibliograficzne literatury, z której czerpane są informacje do bazy.

Użytkownik MOŻE założyć konto indywidulane na serwerze reaxys.com lub skorzystać z konta założonego wcześniej na serwerach ScienceDirect lub Scopus (konto jest wspólne dla wszystkich produktów Elsevier). Następnie należy aktywować zdalny dostęp do zasobów.

Baza Reaxys obejmuje dawne bazy Beilstein (CrossFire, Reactions, Abstracts, Ecopharm), Gmelin i Patent Chemistry Database.