Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

Warunki licencji

Użytkowanie źródeł elektronicznych, zarówno w dostępie w ramach sieci uczelnianej, jak i zdalnie, wiąże się z przestrzeganiem warunków licencji i praw autorskich.


Klikając w litery alfabetu poniżej przechodzimy do opisu źródła

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z


Przejdź do baz i serwisów ogólnodostępnych

Wszystkie źródła elektroniczne

Reaxys

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Baza danych tworzona przez wydawnictwo Elsevier rejestruje dane faktograficzne, właściwości pierwiastków i substancji, informacje o reakcjach, dane bibliograficzne literatury, z której czerpane są informacje do bazy. Pozwala na powiązanie danych o reakcjach i substancjach w dziedzinie chemii organicznej, organometalicznej, nieorganicznej i fizycznej w projektowanych doświadczeniach. 

Baza Reaxys obejmuje dawne bazy Beilstein (CrossFire, Reactions, Abstracts, Ecopharm), Gmelin i Patent Chemistry Database. Możliwe jest wyszukiwanie w 3 modułach: Structures & Reactions; Names & Formulas; Literature. Reaxys umożliwia użytkownikom rejestrację, a co za tym idzie:

  • dostosowanie interfejsu do własnych potrzeb i upodobań,
  • zapamiętywanie historii wyszukiwań,
  • tworzenie alertów.