Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

Warunki licencji

Użytkowanie źródeł elektronicznych, zarówno w dostępie w ramach sieci uczelnianej, jak i zdalnie, wiąże się z przestrzeganiem warunków licencji i praw autorskich.


Klikając w litery alfabetu poniżej przechodzimy do opisu źródła

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z


Przejdź do baz i serwisów ogólnodostępnych

Wszystkie źródła elektroniczne

ProQuest

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Kolekcja baz pełnotekstowych gromadzących zbiory publikacji elektronicznych. Umożliwia przeglądanie artykułów z czasopism, gazet i magazynów z nauk społecznych, ścisłych, medycznych i technicznych oraz do abstraktów rozpraw doktorskich w bazie ProQuest Dissertations and Theses.

Biblioteka Politechniki Łódzkiej oferuje dostęp do następujących baz:

 • ABI/INFORM Trade & Industry - baza czasopism biznesowych poświęconych zagadnieniom przemysłu i rzemiosła, finansów, ubezpieczenia, transportu i handlu
 • Advanced Technologies & Aerospace Database
 • Agriculture & Environmental Science Database - baza z dziedziny rolnictwa, weterynarii, żywienia, leśnictwa i nauk pokrewnych
 • Career & Technical Education Database - baza z zakresu pracy zawodowej i edukacji technicznej, obejmujące prawie wszystkie dziedziny doskonalenia zawodowego
 • Coronavirus Research Darebase
 • Ebook Central
 • Education Database - baza z dziedziny nauki, oświaty i wychowania
 • Nursing & Allied Health Premium - baza z dziedziny pielęgniarstwa, opieki medycznej, biomedycyny, terapii alternatywnej
 • ProQuest Dissertations & Theses A&I - baza zawiera abstrakty prac magisterskich i doktorskich. Często możliwy jest także podgląd pełnego tekstu pierwszych 20 stron pracy
 • Publicly Available Content Database - baza danych gromadzi lub łączy się z pełnymi tekstami publicznie dostępnych treści naukowych z wielu różnych źródeł z całego świata. Obejmuje ona treści z głównych repozytoriów tematycznych, takich jak arXiv, a także czasopism o otwartym dostępie. Zawartość obejmuje artykuły z czasopism, preprinty, książki, materiały konferencyjne i raporty
 • Research Library - pełnotekstowa interdyscyplinarna baza danych obejmująca zróżnicowaną tematykę czasopism naukowych, publikacji branżowych i magazynów
 • Social Science Database- baza z dziedziny nauk społecznych.

Dostęp z komputerów spoza Politechniki Łódzkiej jest możliwy niezależnie od serwera HAN.

Użytkownik dokonuje rejestracji samodzielnie. Należy zarejestrować się w serwisie z komputera należącego do domeny PŁ. Na stronie ProQuest ProQuest  należy w prawym górnym rogu ekranu wybrać "Moja sesja", następnie Utwórz konto "Moja sesja" i wypełnić krótki formularz (należy podać email serwera poczty elektronicznej PŁ).