Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

Warunki licencji

Użytkowanie źródeł elektronicznych, zarówno w dostępie w ramach sieci uczelnianej, jak i zdalnie, wiąże się z przestrzeganiem warunków licencji i praw autorskich.


Klikając w litery alfabetu poniżej przechodzimy do opisu źródła

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z


Przejdź do baz i serwisów ogólnodostępnych

Wszystkie źródła elektroniczne

Wiley Online Library

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Zasoby elektroniczne Wiley (dawna nazwa Wiley-Blackwell) udostępniane są na licencji krajowej, która obejmuje pełne teksty ok. 491 czasopism z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych (z archiwami od 1997 roku). W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2 450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015. Uwaga: na platformie udostępniane są także czasopisma i książki, do których PŁ nie ma dostępu - szczegóły na stronie WBN.

Dostęp z komputerów spoza Politechniki Łódzkiej jest możliwy niezależnie od serwera HAN. Użytkownik dokonuje rejestracji samodzielnie. Należy zarejestrować się w serwisie z komputera należącego do domeny PŁ.

Na stronie http://onlinelibrary.wiley.com/ należy: 

  • wejść w "Login / Register"
  • wypełnić  krótki formularz (prosimy podawać email serwera poczty elektronicznej PŁ
  • następnie wybrać "My profile", przejść do "Roaming Access".

Pojawi się data do kiedy dostęp jest aktywny. Można go odnawiać na kolejne 3 miesiące.