Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

Warunki licencji

Użytkowanie źródeł elektronicznych, zarówno w dostępie w ramach sieci uczelnianej, jak i zdalnie, wiąże się z przestrzeganiem warunków licencji i praw autorskich.


Klikając w litery alfabetu poniżej przechodzimy do opisu źródła

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z


Przejdź do baz i serwisów ogólnodostępnych

Wszystkie źródła elektroniczne

SciVal

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ) – wymagana indywidualna rejestracja

SciVal - narzędzie analityczne wykorzystujące dane bibliograficzno-abstraktowe bazy Scopus (dane od 1996 roku) oraz dane dotyczące polityki, patentów, informacji medialnych i przyznanych grantów, zapewnia dostęp do wyników badań z instytucji badawczych z całego świata. Oferuje zaawansowane narzędzia do analizowania danych dotyczących Politechniki Łódzkiej oraz innych podmiotów nauki z całego świata z uwzględnieniem liczby publikacji, cytowań, poszczególnych badaczy, współpracy z innymi ośrodkami akademickimi oraz kompetencji (analiza mocnych stron instytucji pod względem badań naukowych).

SciVal umożliwia:

  • wizualizację wyników badań –  podsumowanie skuteczności badań z dowolnych jednostek badawczych, pozwalające określić atuty badawcze oraz interdyscyplinarność obszarów badawczych
  • analizę porównawczą swoich postępów – możliwość porównania wydajności jakichkolwiek instytucji, państw i predefiniowanych grup lub stworzenia swoich własnych obszarów badań i monitorowania postępów
  • rozwijanie współpracy partnerskiej – identyfikacja i analiza istniejących i potencjalnych możliwości współpracy opartych na dorobku wydawniczym i cytowaniach.