Źródła ogólnodostępne

Warunki licencji

Użytkowanie źródeł elektronicznych, zarówno w dostępie w ramach sieci uczelnianej, jak i zdalnie, wiąże się z przestrzeganiem warunków licencji i praw autorskich.


Klikając w litery alfabetu poniżej przechodzimy do opisu źródła

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z


Przejdź do baz i serwisów subskrybowanych przez Bibliotekę

Wszystkie źródła elektroniczne

 

Open Access – źródła polskie

Wybrane polskie źródła ogólnodostepne w podziale na


Polskie zasoby pełnotekstowe

 

Biblioteka Nauki

Ogólnodostępna, pełnotekstowa baza rejestrująca artykuły z czasopism naukowych, książki i rozdziały w książkach wydanych w Polsce. Ponad 40% publikacji udostępnionych jest na wolnych licencjach Creative Commons.


 CYBRA - Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa 

Biblioteka cyfrowa zawierająca kolekcje łódzkich bibliotek akademickich, w tym Politechniki Łódzkiej. W kolekcji PŁ znajdują się obiekty cyfrowe digitalizowane od 2005 r. na bieżąco. CYBRA umożliwia dostęp do książek, czasopism, wydawnictw PŁ w pełnym tekście, jeśli pozwalają na to przepisy prawa autorskiego.


Czasopisma elektroniczne AGH

Pełne teksty artykułów zamieszczanych na łamach czasopism elektronicznych wydawanych na bieżąco w Akademii Górniczo-Hutniczej, dotyczących nauk ścisłych, inżynieryjnych, ale także nauk humanistycznych i ekonomicznych.


Edukacja Ustawiczna Dorosłych

Czasopismo naukowe, recenzowane. Udostępnia od 1993 r. pełne teksty artykułów dotyczących teorii, metodologii pedagogiki pracy, andragogiki, doradztwa zawodowego, edukacyjnych problemów rynku pracy. Adresowane jest do pracowników naukowych, organizatorów, wykładowców, trenerów i osób zajmujących się edukacją formalną i nieformalną.


FBC Federacja Bibliotek Cyfrowych

Wyszukiwarka agregująca elektroniczne zasoby bibliotek cyfrowych lub repozytoriów cyfrowych. Do wielu zasobów pełnotekstowych wygasły prawa autorskie (domena publiczna) lub autorzy i/lub wydawcy wyrazili zgodę na ich udostępnienie w formie elektronicznej, bądź zostały one opatrzone wolną licencją Creative Commons. Część zasobów, objęta copyrightem, dostępna jest lokalnie dla społeczności danej


INFONA

Portal komunikacji naukowej tworzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. W serwisie dostępne są polskie otwarte zasoby naukowe oraz serwisy zakupione w ramach licencji krajowej  (np. ACS, Elsevier, IEEE, Springer i Wiley; dostęp do pełnych tekstów po zalogowaniu się przez serwer HAN.


Navoica.pl

Rekomendowana przez MNiSW platforma otwartych kursów e-learningowych na poziomie akademickim, oferowanych przez polskie uczelnie i instytucje naukowe.


OpenAGH e-podręczniki

Serwis otwartych elektronicznych podręczników akademickich z matematyki, fizyki i chemii opracowanych przez nauczycieli akademickich Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.


OpenAGH otwarte zasoby

Serwis otwartych zasobów edukacyjnych do wielu przedmiotów, opracowanych przez nauczycieli akademickich Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wspomagających prowadzenie zajęć i zdobywanie wiedzy na uczelni wyższej.


OpenStax Poland

Serwis od roku akademickiego 2018/2019 udostępnia „Fizykę dla szkół wyższych” w trzech tomach, polską adaptację „University Physics”, która została oficjalnym podręcznikiem głównym lub wspierającym w ponad 20 uczelniach w naszym kraju. 


 PAN - Czytelnia czasopism

Czasopisma pełnotekstowe wydawane przez komitety i oddziały Polskiej Akademii Nauk, reprezentujące wiedzę ze wszystkich dyscyplin naukowych.


PRESSto

Platforma otwartych, pełnotekstowych czasopism naukowych z wielu dziedzin wiedzy, wydawanych na bieżąco w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


 

Polskie bazy bibliograficzno-abstraktowe


BazHum

Baza bibliograficzna rejestrująca artykuły z polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. Gromadzi metadane z całej zawartość czasopism – od pierwszych numerów do bieżących.


BazSpaw

Specjalistyczna baza bibliograficzno-abstraktowa, tworzona w Instytucie Spawalnictwa. Rejestruje artykuły z literatury światowej na temat spawalnictwa i dziedzin pokrewnych z lat 1973-2015.


Bazy bibliograficzne Instytutu Badawczego Leśnictwa

Bibliograficzne bazy danych rejestrujące na bieżąco artykuły z czasopism, książki, komunikaty z zakresu leśnictwa i gospodarki leśnej, dostępne w bibliotece IBL.


Bazy botaniczne Instytutu Botaniki PAN w Krakowie

Botaniczne bazy danych tworzone przez Instytut Botaniki im. Władysława Szafera, PAN w Krakowie. Wśród nich znajdują się informacje nt. roślin naczyniowych, ostoi roślinnych w Polsce, bibliografia fykologiczna, baza czasopism botanicznych z linkami do pełnych tekstów.


Bibliografia Regionalna Województwa Łódzkiego

Rejestruje na bieżąco informacje bibliograficzne dotyczącym regionu łódzkiego. Rejestruje różnego rodzaju dokumenty m.in. książki, artykuły, dokumenty kartograficzne.


Centralna Baza Danych Geologicznych

Baza zawiera zbiór cyfrowych danych geologicznych, m.in. szczegółowe informacje o otworach wiertniczych, archiwalną dokumentację geologiczną, opracowania z różnych dziedzin geologii oraz mapy geologiczne, jaskinie Polski i wiele innych informacji.


SIGŻ - System Informacji o Gospodarce Żywnościowej

Baza bibliograficzno-abstraktowa z podłączonymi pełnymi tekstami publikacji wydawanych od 1981 r. Rejestruje na bieżąco dane bibliograficzne i streszczenia artykułów z czasopism polskich, wydawnictw seryjnych, książek, materiałów pokonferencyjnych i aktów prawnych. Tematycznie obejmuje: rolnictwo, przemysł spożywczy, leśną gospodarkę niedrzewną, szkolnictwo i upowszechnianie wiedzy rolniczej.


SYMPOnet

Baza zawiera informacje z lat 1980-2015 o materiałach z konferencji, zjazdów, kongresów, sympozjów krajowych i zagranicznych z zakresu techniki i nauk ścisłych, znajdujących się w zbiorach polskich bibliotek.


 

Polskie informacyjne serwisy naukowe

BazTOL

Dziedzinowy przewodnik po zasobach sieciowych o kontrolowanej jakości (subject gateway). W portalu zgromadzone są opisy (wraz z aktualnymi adresami internetowymi) polskich publikacji naukowych, baz danych, witryn i serwisów zamieszczonych w sieci. Zasoby związane są z naukami technicznymi i ukierunkowane na zainteresowania akademickie. Zasób aktualizowany do końca 2021 r.


Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Serwis udostępnia dane przestrzenne, od tych zawartych w Państwowym Rejestrze Granic, przez położenie obiektów użyteczności publicznej, do umiejscowienia hydrantów czy informacji na temat materiału nawierzchni dróg. Pełni rolę centralnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej, pośrednicząc w dostępie do danych przestrzennych i związanych z nimi usług.


GUS – publikacje

Portal informacyjny Głównego Urzędu Statystycznego oferujący dostęp do publikacji statystycznych oraz statystycznych baz danych.


Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Serwis zawierający aktualne dane dotyczące hydrogeologii, a także raporty hydrologiczne, odnośniki do publikacji, wiele zróżnicowanych danych geologicznych.


Wirtualna Biblioteka Nauki

Platforma, na której znajdują się aktualne informacje nt. udostępniania wiodących światowych zasobów wiedzy dla instytucji akademickich i naukowych w Polsce. Wykazuje licencje krajowe, ale także licencje konsorcyjne oraz polskie, otwarte zasoby naukowe.


 

Wybór i opracowanie dr Iwona Sójkowska CC BY-SA || Biblioteka PŁ || maj 2023 r.