Źródła ogólnodostępne

Warunki licencji

Użytkowanie źródeł elektronicznych, zarówno w dostępie w ramach sieci uczelnianej, jak i zdalnie, wiąże się z przestrzeganiem warunków licencji i praw autorskich.


Klikając w litery alfabetu poniżej przechodzimy do opisu źródła

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z


Przejdź do baz i serwisów subskrybowanych przez Bibliotekę

Wszystkie źródła elektroniczne

 

CYBRA - Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Biblioteka cyfrowa zawiera kolekcje łódzkich bibliotek akademickich, w tym Politechniki Łódzkiej. W kolekcji PŁ znajdują się obiekty cyfrowe, które tworzyły pierwszą bibliotekę cyfrową w regionie łódzkim eBiPoL (2005-2012) oraz pozycje dodawane na bieżąco. CYBRA umożliwia dostęp do kolekcji: książek (podręczniki akademickie, skrypty), czasopism (czasopisma wydane w XIX i XX wieku, zdigitalizowane mikrofisze), wydawnictw PŁ (monografie oraz rozprawy naukowe PŁ, skrypty i podręczniki PŁ, „Życie uczelni”, zasób bibliografii dorobku piśmienniczego pracowników PŁ), varia (to książki dla biura ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ) oraz wystaw (pocztówki, kartki świąteczne).

Dostęp do zbiorów jest bezpłatny, pełnotekstowy (choć zdarzają się publikacje dostępne tylko z sieci PŁ). Możliwość pobrania obiektów cyfrowych w formacie pdf - w zakresie licencji udzielonej przez autora lub obowiązujących przepisów prawa autorskiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Inwestycja: Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA
Nr projektu: WND-RPLD.04.02.00-00-026/13
Beneficjent: Politechnika Łódzka
Partner: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

logo: Program Regionalny, Promuje łódzkie, Unia Europejska.