Normy w zbiorach Biblioteki

NA SKRÓTY

 

Normy w zbiorach Biblioteki

Normy i inne zbiory specjalne w Bibliotece PŁ

 

Normy w wersji elektronicznej

Politechnika Łódzka ma dostęp do bazy norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w wersji elektronicznej. Obecnie wykupiony jest dostęp dwustanowiskowy.
W katalogu norm wystarczy wpisać numer normy np. 9001 bądź pełny numer referencyjny PN-EN ISO 9001. Na podstawie otrzymanych wyników można prześledzić historię danej normy tj. kolejne zastąpienia oraz sprawdzić jej aktualny status.
Norm można wyszukiwać w sposób zaawansowany wpisując w pole tytułu jedno bądź dwa słowa z nazwy normy lub wprowadzić kody numeryczne Międzynarodowej Klasyfikacji Norm tzw. lCS. Wyszukiwanie norm za pomocą tej klasyfikacji daje zdecydowanie więcej trafnych wyników.

Więcej o dostępie online do pełnych tekstów norm


Normy drukowane

W Bibliotece Głównej na II piętrze udostępniane są do wglądu wersje drukowane Polskich Norm (zakupione do 31.12.2020 r.), zbiory specjalne (katalogi, broszury, literaturę firmową), normy branżowe (aktualne i archiwalne) oraz informatory i materiały firmowane przez Polski Komitet Normalizacyjny w Warszawie. 

Kolekcja norm obejmuje:

  • zbiór norm obowiązujących, wydanych przez PKN (przede wszystkim tych, które są w języku polskim),
  • zbiór norm wycofanych bez zastąpienia, których stan techniki uległ dezaktualizacji,
  • zbiór norm branżowych wytworzonych przez jednostki niepodlegające PKN, jak ministerstwa, przedsiębiorstwa czy koła naukowe. W 2002 r. po wejściu w życie obowiązującej ustawy, PKN zaprzestał wydawania oraz dalszego gromadzenia tej grupy norm. Mogą być one stosowane na zasadzie dobrowolności, jednak należy pamiętać, że mogą zawierać nieaktualne dane techniczne.
  • zbiór norm zagranicznych (w wyborze).

 zdjęcia biurka z komputerami, w tle regały z normami