II Konferencja Biblioteki PŁ

plakat konferencji biblioteki z 2006 roku

II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej
pod tytułem "Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy?"
Łódź, 19-21 czerwca 2006

 

Patronat: JM Rektor PŁ - Prof. dr hab. inż. Jan Krysiński
Patronat medialny: Internetowy serwis informacyjny Elektroniczna Biblioteka (EBIB)


Tematyka konferencji: Obraz biblioteki kształtuje wiele czynników. Które spośród nich zadecydują o przyszłości biblioteki? Które okażą się nieistotne, choć dziś wydają nam się bardzo ważne? Czego nowego możemy się spodziewać w bibliotekach już wkrótce, a co może przyjść za lat kilkanaście? Jakie kroki trzeba podejmować już dziś, aby sprostać wyzwaniom jutra? Wreszcie, jacy powinniśmy być my, bibliotekarze XXI wieku? Opinie bibliotekarzy w kraju i na świecie na ten temat są bardzo skrajne. Od twierdzenia, że biblioteka w roku 2030 będzie niewiele różnić się od biblioteki dzisiejszej aż do opinii, w których w ogóle podważa się sens istnienia bibliotek w kształcie, który znamy.

Celem konferencji organizowanej przez Bibliotekę Główną Politechniki Łódzkiej jest próba dokonania prognozy: jak i do czego powinni przygotowywać się dzisiejsi bibliotekarze, by spełniać oczekiwania użytkowników za kilka lub kilkanaście lat, biorąc pod uwagę aktualne tendencje przede wszystkim w dziedzinie rozwoju technologii przesyłania i dystrybucji informacji, ale także w dziedzinie polityki, przemian społecznych i kulturowych.

Podstawowe pytania, na które konferencja będzie próbowała odpowiedzieć to: 

 • Czy i jakie biblioteki będą jeszcze potrzebne za 10-20 lat? 
 • Kto i w jakim celu będzie chciał korzystać z bibliotek w przyszłości?  
 • Co zrobić, żeby było zapotrzebowanie na usługi bibliotek i bibliotekarzy?

Przykładowe zagadnienia:

 • Czynniki wpływające na kształt (wygląd, cechy) biblioteki w perspektywie co najmniej kilkunastu lat
 • Pożądane cechy bibliotekarza dziś i w przyszłości
 • Przemiany kulturowe, społeczne i polityczne a biblioteki
 • Internet (jako konkurent biblioteki)
 • Nadmiarowość i powszechność informacji
 • Nowe technologie i źródła informacji a biblioteki
 • Zakres gromadzonych materiałów
 • Nowe pokolenia użytkowników (generacja „Amazoogle”)
 • Legislacja, swoboda wymiany i koszt informacji
 • Archiwizacja i konserwacja informacji (szczególnie elektronicznej)
 • Zmiany w organizacji pracy w poszczególnych oddziałach biblioteki
 • Wyszukiwanie i selekcja informacji; użycie języków naturalnych do komunikacji z systemem informacyjno-wyszukiwawczym
 • Zachowania informacyjne użytkowników przy dostępie do olbrzymich baz danych (preferencje wyszukiwania, „zachłanność” informacyjna, interfejsy komunikacyjne...)

 

Komitet organizacyjny:
mgr inż. Błażej Feret (Przewodniczący)
mgr Elżbieta Rożniakowska (Z-ca Przewodniczącego)
mgr Elżbieta Skubała
mgr Anna Kazan (Sekretarz)

 

Komitet programowy:
prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz
prof. dr hab. Stanisława Kurek-Kokocińsk
dr Jan Janiak


Materiały konferencyjne dostępne są w formie elektronicznej w Internetowym serwisie informacyjnym Elektroniczna Biblioteka (EBIB) oraz w Bibliotece Cyfrowej CYBRA