Biblioteka Budownictwa i Architektury

Biblioteka Budownictwa i Architektury im. Jerzego Samujłły

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek-środa    9.00-17.00
czwartek-piątek            9.00-15.00

w soboty zamknięta

KONTAKT

Adres:

93-590 Łódź, Al. Politechniki 6A (budynek B6)

Email::
bba@lib.p.lodz.pl   

Telefon:
42 631 20 63 czytelnie
42 631 20 79

JAK DO NAS TRAFIĆ?

Warunki korzystania z Biblioteki

Biblioteka Budownictwa i Architektury nie prowadzi długoterminowych wypożyczeń. Dopuszcza się wypożyczenia pojedynczych woluminów książek pracownikom, doktorantom i studentom Politechniki Łódzkiej „na noc” - maksymalnie 2 woluminy. Nieprzestrzeganie terminowego zwrotu publikacji może skutkować zablokowaniem konta czytelnika.
W Czytelni Książek i Czytelni Czasopism zbiory udostępniane są na miejscu. Ich profil jest odpowiedzią na dydaktyczne i naukowe potrzeby Wydziału Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Czytelnicy mają do dyspozycji stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, skanery A4 i A3, kolorową drukarkę laserową z możliwością wydruku w formacie A4 i A3. Cena wydruku odpowiednio 1,50 zł i 2,50 zł za stronę.


Korzystanie z drukarki 3D

W Bibliotece Budownictwa i Architektury Użytkownicy mogą korzystać z drukarki 3D - Flashforge Dreamer, zapewniając sobie własny materiał eksploatacyjny niezbędny do wydruku. Rekomendowany filament - PLA 1,75 lub ABS 1,75.

O Bibliotece - historia i zbiory

Biblioteka Budownictwa i Architektury została utworzona w 1970 roku, z połączenia księgozbiorów 8 katedr, i rozpoczęła swoje funkcjonowanie jako Biblioteka Wydziału Budownictwa Lądowego. Początkowo ulokowana została w pawilonie budownictwa na powierzchni 160 metrów kwadratowych. Niemal przez 6 lat Biblioteka pod względem administracyjnym i finansowym podlegała Wydziałowi, natomiast merytoryczną opiekę sprawowała nad nią Biblioteka Główna.

Po przeprowadzonej reorganizacji, we wrześniu 1976 roku, włączona została do struktury Biblioteki Głównej jako filia. Zbiory Biblioteki liczyły wtedy 28 499 woluminów. W roku 1982 przeniesiono Bibliotekę na II piętro budynku Instytutu Architektury i Urbanistyki. Po 27 latach, w 2009 roku, ponownie zmieniła swoją lokalizację. Zbiory przeniesiono na parter budynku Instytutu Architektury i Urbanistyki, do znacznie mniejszego pomieszczenia, pełniącego jednocześnie funkcję Czytelni Książek i Czasopism.

Od stycznia 2016 r. Biblioteka zajmuje dwa pomieszczenia na parterze w budynku Instytutu Architektury i Urbanistyki. 2 grudnia 2016 roku nastąpiło uroczyste nadanie Bibliotece Budownictwa i Architektury imienia Jerzego Samujłły - twórcy kierunku Architektura i Urbanistyka na Politechnice Łódzkiej.

Stan zbiorów na 31.12.2021 r. to: 8 073 wol. książek oraz 1 793 wol. czasopism.