Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

Warunki licencji


Klikając w litery alfabetu poniżej przechodzimy do opisu źródła

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z


Przejdź do baz i serwisów ogólnodostępnych

Wszystkie źródła elektroniczne

Knovel Library

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Baza Knovel Library jest udostępnianą on-line kolekcją zawierającą ponad 6 500 podręczników, książek, baz, wydawnictw technicznych i materiałów konferencyjnych pochodzących od ponad 100 stowarzyszeń naukowych i wydawców z zakresu chemii, nauk przyrodniczych, inżynierii i nauk materiałowych. Baza zawiera interaktywne narzędzia (Interactive Equations, Unit Converter, Periodic Table) i jest podzielona na 36 pakietów tematycznych. Biblioteka Politechniki Łódzkiej nie wykupiła wszystkich dostępnych kolekcji, co oznacza, że nie wszystkie książki będą dostępne w wersji pełnotekstowej.

Zasoby bazy pochodzą od 120 wydawców m.in. American Institute of Aeronautics and Astronautics, ASME, Cambridge University Press, DECHEMA, FAO, McGrawHill, MIT, Wiley, Springer, Elsevier, American Institute of Chemical Engineers, Rapra, RSC, Hanser czy Synapse.

Dostęp z komputerów spoza Politechniki Łódzkiej jest możliwy niezależnie od serwera HAN.

Użytkownik dokonuje rejestracji samodzielnie. Należy zarejestrować się w serwisie z komputera należącego do domeny PŁ. Na stronie http://app.knovel.com/web/index.v należy:

  • kliknąć "My Knovel"
  • kliknąć "Sign Up"
  • wypełnić krótki formularz (UWAGA: akceptowane są tylko adresy email z serwera uczelnianego)
  • potwierdzić dane i zobowiązanie do przestrzegania warunków licencji klikając "Sign up"
  • następnie Użytkownik otrzymuje email aktywacyjny. W emailu należy kliknąć "Activate Account".