II Konferencja Biblioteki PŁ

konf2006

II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej
pod tytułem "Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy?"
Łódź, 19-21 czerwca 2006

 

Patronat: JM Rektor PŁ - Prof. dr hab. inż. Jan Krysiński
Patronat medialny: Internetowy serwis informacyjny Elektroniczna Biblioteka (EBIB)


Tematyka konferencji: Obraz biblioteki kształtuje wiele czynników. Które spośród nich zadecydują o przyszłości biblioteki? Które okażą się nieistotne, choć dziś wydają nam się bardzo ważne? Czego nowego możemy się spodziewać w bibliotekach już wkrótce, a co może przyjść za lat kilkanaście? Jakie kroki trzeba podejmować już dziś, aby sprostać wyzwaniom jutra? Wreszcie, jacy powinniśmy być my, bibliotekarze XXI wieku? Opinie bibliotekarzy w kraju i na świecie na ten temat są bardzo skrajne. Od twierdzenia, że biblioteka w roku 2030 będzie niewiele różnić się od biblioteki dzisiejszej aż do opinii, w których w ogóle podważa się sens istnienia bibliotek w kształcie, który znamy.

Celem konferencji organizowanej przez Bibliotekę Główną Politechniki Łódzkiej jest próba dokonania prognozy: jak i do czego powinni przygotowywać się dzisiejsi bibliotekarze, by spełniać oczekiwania użytkowników za kilka lub kilkanaście lat, biorąc pod uwagę aktualne tendencje przede wszystkim w dziedzinie rozwoju technologii przesyłania i dystrybucji informacji, ale także w dziedzinie polityki, przemian społecznych i kulturowych.

Podstawowe pytania, na które konferencja będzie próbowała odpowiedzieć to: 

 • Czy i jakie biblioteki będą jeszcze potrzebne za 10-20 lat? 
 • Kto i w jakim celu będzie chciał korzystać z bibliotek w przyszłości?  
 • Co zrobić, żeby było zapotrzebowanie na usługi bibliotek i bibliotekarzy?

Przykładowe zagadnienia:

 • Czynniki wpływające na kształt (wygląd, cechy) biblioteki w perspektywie co najmniej kilkunastu lat
 • Pożądane cechy bibliotekarza dziś i w przyszłości
 • Przemiany kulturowe, społeczne i polityczne a biblioteki
 • Internet (jako konkurent biblioteki)
 • Nadmiarowość i powszechność informacji
 • Nowe technologie i źródła informacji a biblioteki
 • Zakres gromadzonych materiałów
 • Nowe pokolenia użytkowników (generacja „Amazoogle”)
 • Legislacja, swoboda wymiany i koszt informacji
 • Archiwizacja i konserwacja informacji (szczególnie elektronicznej)
 • Zmiany w organizacji pracy w poszczególnych oddziałach biblioteki
 • Wyszukiwanie i selekcja informacji; użycie języków naturalnych do komunikacji z systemem informacyjno-wyszukiwawczym
 • Zachowania informacyjne użytkowników przy dostępie do olbrzymich baz danych (preferencje wyszukiwania, „zachłanność” informacyjna, interfejsy komunikacyjne...)

 

Komitet organizacyjny:
mgr inż. Błażej Feret (Przewodniczący)
mgr Elżbieta Rożniakowska (Z-ca Przewodniczącego)
mgr Elżbieta Skubała
mgr Anna Kazan (Sekretarz)

 

Komitet programowy:
prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz
prof. dr hab. Stanisława Kurek-Kokocińsk
dr Jan Janiak


Lista uczestników:

 1. Ewa Adaszyńska - Biblioteka Uniwersytecka w Zielonej Górze
 2. Pavol Batalik - SUWECO
 3. Bożena Bednarek-Michalska - Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
 4. Edwin Bendyk - Zespół redakcyjny tygodnika "Polityka", Warszawa
 5. Piotr Bierczyński - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi
 6. Piotr Bógdoł - Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej
 7. Halina Brzezińska-Stec - Biblioteka Uniwersytecka im. J. Giedroycia w Białymstoku
 8. Wiesława Budrowska - Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
 9. Dorota Buzdygan - Biblioteka Główna Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki
 10. Anna Chojnacka - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 11. Franciszek Chwalczyk - Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
 12. Marzenna Cupa - Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu
 13. Barbara Czajka - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi
 14. Leszek Czerwiński - EBSCO
 15. Danuta Dąbrowska-Charytoniuk - Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Białymstoku
 16. Lidia Derfert-Wolf - Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy
 17. Ewa Dobrzyńska-Lankosz - Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 18. Anna Donnersberg - Biblioteka Główna Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki
 19. Iwona Dziuba-Hut - Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 20. Barbara Dybicz - Główna Biblioteka Komunikacyjna w Warszawie
 21. Elżbieta Edelman - Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie
 22. Urszula Ganakowska - Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
 23. Halina Ganińska - Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej
 24. Czesława Garnysz - Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej
 25. Barbara Gębka - International Publishing Service Sp. z o.o.
 26. Wiesława Gmiterek - Biblioteka Główna UMCS w Lublinie
 27. Piotr Gołkiewicz - ELSEVIER
 28. Małgorzata Gorczewska - Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Gdańsku
 29. Ewa Gorczyca - Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki UMK
 30. Natalia Gorzkiewicz - Archiwum Polskiego Radia, Warszawa
 31. Teresa Górecka - EBSCO
 32. Elżbieta Górska - Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
 33. Bożena Grocholska - Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej
 34. Bożena Hakuć - Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej
 35. Grażyna Halaba - Biblioteka Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi
 36. Olga Issajewicz - Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej
 37. Gunter Jacobs - SirsiDynix, Niemcy
 38. Ronald Jaeger - Dawson Books, UK
 39. Anna Janasek - Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi
 40. Jan Janiak - komitet programowy
 41. Elżbieta Jankowska- Biblioteka Główna Akademii Rolniczej w Szczecinie
 42. Maria Anna Jankowska - University of Idaho, Moscow, Idaho, USA
 43. Bożena Jaskowska - Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego
 44. Elżbieta Jędraszczyk-Jedynak - Biblioteka i Ośrodek Informacji Filmowej PWSFTviT w Łodzi
 45. Nancy R. John - University of Illinois, Chicago, USA
 46. Ove Kahler - ELSEVIER
 47. Elżbieta Kałuża - Biblioteka Główna Politechniki Rzeszowskiej
 48. Agnieszka Kanczak - Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 49. Danuta Kapinos - Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej
 50. Małgorzata Kisilowska - Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW
 51. Iwona Kitlińska - Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej
 52. Ewa Klorek - Cambridge Scientific Abstracts, Oxford, UK
 53. Andreas Knobelsdorf - Universitätsbibliothek Leipzig, Niemcy
 54. Ewa Kobierska-Maciuszko - Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
 55. Ewa Kołodzińska - Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej
 56. Anna Komperda - Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej
 57. Danuta Konieczna - Biblioteka Główna Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 58. Małgorzata Kosińska - Biblioteka Akademii Muzycznej im. G.i K. Bacewiczów w Łodzi
 59. Anna Kowalik - Centralna Biblioteka Policyjna w Legionowie
 60. Danuta Kowalska - Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 61. Teresa Kozak - International Publishing Service Sp. z o.o.
 62. Witold Kozakiewicz - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 63. Zenona Krupa - Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego
 64. Sebastian Krzepkowski - Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej
 65. Barbara Kubiak - Biblioteka Główna Politechniki Białostockiej
 66. Irena Kujawska - Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi
 67. Joanna Kukawska - Akme Archive Sp z o.o., Warszawa
 68. Teresa Kułak - Biblioteka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu
 69. Stanisława Kurek-Kokocińska - komitet programowy, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ
 70. Magdalena Lankocz - Akademia Świętokrzyska w Piotrkowie Trybunalskim, Biblioteka
 71. Remigiusz Lis - Biblioteka Śląska w Katowicach
 72. Krystyna Lorek - Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi
 73. Anna Łozowska - Biblioteka Główna Politechniki Szczecińskiej
 74. Maria Maciejewska-Kwapisz - Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 75. Aaron Maierhofer - RefWorks
 76. Maria Marciniak - Biblioteka Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu
 77. Marcin Margas - Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej
 78. Di Martin - University of Hertfordshire, Hatfield, UK
 79. Lidia Mikołajuk - Biblioteka Brytyjska Uniwersytetu Łódzkiego
 80. Anna Nowakowska - Biblioteka Główna Akademii Rolniczej w Szczecinie
 81. Helena Olszewska - Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
 82. Natalia Pamuła-Cieślak - Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu
 83. Ewa Parzonka - Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 84. Anna Paszek - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie
 85. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska - Biblioteka Narodowa
 86. Beata Paw - Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
 87. Wanda Piasecka - Archiwum Polskiego Radia, Warszawa
 88. Elżbieta Pieńkowska - Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 89. Wanda Pindlowa - Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ w Krakowie
 90. Grażyna Piotrowicz - Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
 91. Ewa Piotrowska - Biblioteka Główna Akademii Pedagogicznej w Krakowie
 92. Jerzy Pluskota - A.B.E. Marketing, Warszawa
 93. Filip Podgórski - Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej
 94. Mariusz Polarczyk - Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Akademii Rolniczej
 95. im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
 96. Jolanta Przyłuska - Biblioteka Naukowa Instytutu Medycyny Pracy
 97. Małgorzata Rożniakowska - Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej
 98. Mirosława Różycka - Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
 99. Tomasz Rybiński - Biblioteka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu
 100. Dagmara Sawicka - Biblioteka Główna Akademii Rolniczej w Lublinie
 101. Iwona Sójkowska - Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej
 102. Alicja Spaleniak - Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
 103. Sylwester Staniszewski - 3M Poland Sp. z o.o.
 104. Jolanta Stępniak - Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
 105. Henryk Szarski - Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej
 106. Elżbieta Szczęsny - Max Elektronik S.A. - Kraków
 107. Maria Szczygieł - Biblioteka Główna Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki
 108. Lidia Szczygłowska - Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej
 109. Piotr Szefliński - Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej
 110. Danuta Szewczyk-Kłos - Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego
 111. Karina Szołtysik - Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 112. Hanna Tadeusiewicz - komitet programowy, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ
 113. Roman Tomaszewski - Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
 114. Elżbieta Tomczak - Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy
 115. Aniela Topulos - Wydawnictwa Naukowo-Techniczne w Warszawie
 116. Ewa Tyburek - Biblioteka Brytyjska UMCS w Lublinie
 117. Elżbieta Ulinowicz - Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 118. Edward J. Valauskas - Dominican University, River Forest, Illinois, USA
 119. Patryk Wesołowski - Max Elektronik S.A. - Kraków
 120. Ewa Wieczorek - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 121. Bożena Winiarska - Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie
 122. Maria Wiśniewska - Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
 123. Grażyna Wojsznis - Biblioteka Główna Politechniki Szczecińskiej
 124. Jadwiga Woźniak-Kasperek - Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW
 125. Maria Wrocławska - Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi
 126. Renata Zając - Biblioteka Główna Akademii Pedagogicznej w Krakowie
 127. Aldona Zawałkiewicz - Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
 128. Krzysztof Zioło - Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej


Materiały konferencyjne dostępne są w formie elektronicznej w Internetowym serwisie informacyjnym Elektroniczna Biblioteka (EBIB) oraz w Bibliotece Cyfrowej CYBRA

 

© 2017 Biblioteka Politechniki Łódzkiej