Biblioteka Mechaniki

Biblioteka Mechaniki

KONTAKT

Adres:
90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15
(budynek A20)

Wypożyczalnia i Czytelnia - parter

Email::
bmech@lib.p.lodz.pl

Telefon:
42 631 20 46

JAK DO NAS TRAFIĆ?

Warunki korzystania z Biblioteki Mechaniki

W bibliotece można korzystać z komputerów, skanerów, drukarki.


Limity wypożyczeń w Bibliotece Mechaniki:

 Kategoria użytkownikówWoluminyDniLiczba 
przedłużeń

  Pracownicy i doktoranci PŁ,
  Profesorowie Seniorzy PŁ

25

180

3

 Studenci PŁ

16

30

0

 Emerytowani pracownicy PŁ

5

90

0

  Czytelnicy wpłacający kaucję 3 30

0

 

Aktualizacja 1.10.2018 r.

Historia Biblioteki

Jeszcze pod koniec lat 90. władze Wydziału Mechanicznego planowały utworzenie biblioteki na własnym terenie, w nowo powstającym budynku A20. Po uzgodnieniu zasad funkcjonowania i finansowania z ówczesnymi władzami Biblioteki Głównej PŁ, w styczniu 2000 r. Biblioteka Mechaniki rozpoczęła swoją działalność. Zbiory umieszczono w dużym (ok. 250 metrów kwadratowych) magazynie znajdującym się na parterze, wyposażonym w regały kompaktowe i w 60-metrowej czytelni na I piętrze. Obydwa pomieszczenia połączone są wewnętrzną windą towarową. Na księgozbiór nowo powstałej BM złożyły się kolekcje bibliotek instytutów: Konstrukcji Maszyn, Materiałoznawstwa, Pojazdów oraz Techniki Cieplnej i Chłodnictwa. Po kilku latach dołączono nieznaczną część książek z Instytutu Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn.


Zbiory Biblioteki

Początkowo księgozbiór odzwierciedlał klasyczne rozumienie pojęcia „mechanika”. Dominowały w nim pozycje z zakresu budowy, eksploatacji i konstrukcji maszyn, rysunku technicznego, metaloznawstwa, techniki cieplnej oraz chłodnictwa i klimatyzacji. Gdy na Wydziale Mechanicznym zaczęły się pojawiać zupełnie nowe kierunki kształcenia i nowe zespoły badawcze takie jak Zakład Biofizyki czy Zakład Inżynierii Biomedycznej i Materiałów Funkcjonalnych, działające w ramach Instytutu Inżynierii Materiałowej, naturalną konsekwencją było pojawienie się w zbiorach bibliotecznych nowych tytułów, np. „Biomechanika inżynierska”, „Hodowla komórek i tkanek”, „Mikrobiologia”, „Biomateriały” czy „Materiały stomatologiczne”, a wśród czasopism „Postępy Biochemii” i „Engineering of Biomaterials”.

Dużą część księgozbioru gromadzonego współcześnie zajmują wydawnictwa z zakresu mechatroniki, automatyki i robotyki, odzwierciedlając nowe kierunki kształcenia na Wydziale Mechanicznym. Jest tu też pokaźna liczba pozycji nt. szeroko pojętej logistyki, a także z zakresu makro- i mikroekonomii oraz organizacji i zarządzania. Biblioteka posiada także wiele książek obcojęzycznych, w tym publikacje z nowej dziedziny – nanotechnologii oraz współczesnej motoryzacji. Podstawowym źródłem powiększania zbiorów jest zakup na wystawach publikacji zagranicznych organizowanych w Bibliotece PŁ oraz realizacja zamówień tytułów wg indywidualnych potrzeb użytkowników.

W zbiorach BM znajdują się również unikalne, niemal już archiwalne wydawnictwa dotyczące eksploatacji, budowy i naprawy wszelkiego typu pojazdów czy maszyn roboczych ciężkich, od pługów śnieżnych począwszy, przez maszyny rolnicze i urządzenia załadunkowe, skończywszy na instrukcjach obsługi starych samochodów. Są to najczęściej publikacje w języku rosyjskim, z których korzystają jednak co jakiś czas miłośnicy zabytkowych pojazdów z całej Polski.


(na podst. L. Andrzejewska, 15 lat minęło..., Życie Uczelni, nr 131, 2015, s. 46)